ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ
БРОЙ 10/2014
Следващият брой на сп. Мединфо ще ви запознае с разнообразни и полезни статии от областта на инфекциозните болести.
ТЕМА НА БРОЯ:
Инфекциозни болести
БРОЙ 2/2013
 
Витамин Д недоимъчен рахит

Д-р П. Масларски
Болница „Сити Клиник” – гр. София

Определение  
Нарушена минерализация на растящата кост вследствие недоимък на Са и Р.  
 
Дневни нужди от Витамин Д са за недоносени - 1000 UE, кърмачета - 400 UE.  
 
Биологични функции на витамин Д  
увеличава обратната резорбция на Са и Р в бъбрека, увеличава резорбцията на Са в червата, повишава нивото на Са в плазмата, мобилизира Са от костите, минерализира костите, подтиска отделянето на паратхормон, участва в регулацията на имунитета и клетъчната диференциация.  
 
Етиология  
Недостатъчно количество на витамин Д в храната, намалено слънчево облъчване, намалени резерви на витамин Д - недоносени. Намалено слънчево облъчване, малабсорбционен синдром, продължителна диария, цьолиакия, стеаторея, муковисцидоза, увреждане на панкреаса, екстра и интрахепатално увреждане на жлъчните пътища, увреждане на чернодробния паренхим, ятрогенно лечение с антиконвулсанти.  
 
Патогенеза  
Намалено образуване на витамин Д хормон в бъбрека, намалена Са резорбция, нарушена периосална осификация, нарушена минерализация на скелета - нарушено вкалцяване на растежните фуги, усилена дейност на остеобластите - разширяване на костите, като новообразуваният матрикс не се вкалцява. Последваща деформация на костите, спиране на растежа и патологични фрактури.  
 
Клинична картина  
Обичайно заболяването се проявява през втория-третия месец на живота. Първите симптоми са нехарактерни - неспокойствие, стряскане, раздразнителност, намален мускулен тонус и изпотяване. Впоследствие се проявяват и костните симптоми - размекване на тилната област, капут квадратум, зъбни симптоми, забавено дентицио, кариеси, Харисонова бразда, рахитична броеница, деформация на гръдния кош (пектос каринатос или обущарски гърди), изразена кифоза при сядане, хипотония на коремната мускулатура и обстипация, genua vara и genua valga. Компрометиран имунитет и чести инфекции. Рахитогенна тетания и спазмофилия – акушерска ръка, тетанични гърчове, ларингоспазъм, склонност към анемия.  
 
Рентгенологични промени  
Разширение на епифизите и неравномерно ограничаване и просветляване на краищата на метафизите, които са чашковидно деформирани. Остеопороза със склонност към фрактури тип „зелена” пръчка. Промени на диафизите – зони на преустройство на Looser. Признаци на вторичен хиперпаратиреодизъм - нарушение на структурата на фалангите.  
 
Лабораторна диагностика  
Нивото на Са първоначално е ниско, след това малко под нормата в късната фаза - ниско. Фосфорът първоначално е нормален или увеличен, а впоследствие е намален. Алкалната фосфатаза е увеличена с изключение на началната фаза. Наблюдава се хипераминоацидоурия и хиперамониурия. Серумното ниво на витамин Д е повишено, паратхормонът е повишен.  
 
Диференциална диагноза  
Краниотабес при хидроцефалия, краниотабес при остеогенезис имперфекта, хондродисплазия, витамин Д-зависим рахит тип 1 и тип 2, витамин Д резистентен рахит, фосфатен диабет, бъбречна остеодистрофия, дистална тубуларна ренална ацидоза, бъбречно обусловена остеопения.  
 
Лечение  
Витамин Д3 5000Е/24 ч. в течение на 6 седмици, достатъчен внос на Са. При тетания се прилагат 10000 UE витамин Д3, съчетан с Са глюконат 10% венозно. При нужда може да се приложи витамин Д хормон - рокалтрол. Продължава се с профилактична доза 400 Е/дневно, а при недоносените - 1000 Е/дневно. Възможно е хипокалциемия в оздравителната фаза поради мобилизация на серумния Са в костите.