ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ
БРОЙ 10/2014
Следващият брой на сп. Мединфо ще ви запознае с разнообразни и полезни статии от областта на инфекциозните болести.
ТЕМА НА БРОЯ:
Инфекциозни болести
ПАРТНЬОРИ
Абот Продъктс ЕООД
София 1505
бул.Ситняково №48
Сердика Център, ет. 7
тел: 02/ 44 55 400
факс: 02/ 44 55 401
www.abbott.com
Пфайзер Люксембург САРЛ Клон България
София 1750, бул. Цариградско шосе №115К
тел.: 02/ 970 43 33
факс: 02/ 970 43 00
www.pfizer.com
Ю СИ БИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
София 1407, ул. Любата №15, ап. 11
тел.: 02/ 962 99 20
факс: 02/ 962 99 24
www.ucb.bg
Евофарма ТП
София 1164, ул. Персенк №73, ап. 27
тел.: 02/ 962 12 00
Факс: 02/ 868 39 68
www.ewopharma.bg
Натурпродукт ООД
София 1598, бул. Хр. Колумб №64
София Еърпорт Център,
Логистична сграда 3, вх. 4
тел.: 02/ 979 12 19
факс: 02/ 971 12 17
www.naturprodukt.bg
ГлаксоСмитКлайн ЕООД
София 1750, бул. Царигр. шосе №115Г, ет. 9
тел.: 02/ 953 10 34
факс: 02/ 980 36 82
www.gsk.bg
ТП Егис
София 1113, ул. Ал. Жендов №6
тел./факс: 02/ 987 60 40, 987 60 51
www.egis.hu
Ново Нордиск Фарма ЕАД
София 1464, ул. Златен рог №20, ет. 8
тел.: 02/ 962 74 71
факс: 02/ 962 55 72
www.novonordisk.bg
Гедеон Рихтер АД
София 1330, бул. Акад. Иван Гешов №2E
Бизнес Център Сердика
тел.: 02/ 812 90 71
www.richter.bg
AstraZeneca
София 1040, бул. Др. Цанков №36
тел.: 02/ 971 25 33
факс: 02/ 971 11 24
www.astrazeneca.bg
Мерк, Шарп и Доум България ЕООД
София 1407, бул. Н. Вапцаров №55
ЕХРО 2000, ет. 1, Изт. крило, В1-В2
тел.: 02/ 819 37 37
www.msd-uk.com
CSC Pharmaceutical
София 1592, ул. Асен Йорданов №10
тел.: 02/ 975 13 95
факс: 02/ 971 57 45
www.csc-bg.com
Актавис ЕАД
София 1407, ул. Ат. Дуков №29
тел.: 02/ 932 18 61
факс: 02/ 981 03 01
www.actavis.bg
ТП Бьорингер Ингелхайм
София 1404, ул. Твърдишки проход №27
тел.: 02/ 958 79 98
факс: 02/ 958 85 45
www.boehringer-ingelheim.com
Санофи Авентис България ЕООД
София 1303, бул. Ал. Стамболийски №103,
ет. 8, МОЛ София
тел.: 02/ 970 53 00
факс: 02/ 970 53 96
www.sanofi-aventis.bg
Зентива БГ ЕООД
София 1303, бул. Ал. Стамболийски №103,
ет. 8, МОЛ София
тел.: 02/ 970 53 00
факс: 02/ 970 53 33
www.zentiva.bg
Новартис Фарма Сървисиз
София 1612, бул. Акад. Иван Гешов №44
тел.: 02/ 489 98 28
факс: 02/ 489 98 29
www.novartis.bg
Софарма АД
София 1220, бул. Рожен №16
тел.: 02/ 813 42 00
www.sopharmatrading.bg
ТП Вьорваг Фарма ГмбХ & Ко. КГ
София 1700, ул. Проф. Рашо Рашев №4,
бл. 14А, ет. 1
тел.: 02/ 462 71 58
факс: 02/ 962 25 10
www.woerwagpharma.bg
Сервие Медикал ЕООД
София 1000, бул. Цар Освободител №2
тел.: 02/ 921 57 00
факс: 02/ 921 57 50
www.servier.bg
Рош България ЕООД
София 1618, ул. Бяло поле №16
тел.: 02/ 818 44 44
факс: 02/ 859 11 99
www.roche.bg
ФАРМАЛОГ ЕООД
София 1000
бул. Черни връх №33
тел.: 02/ 963 33 23
Нестле България АД
София 1360, бул. Европа №128
тел.: 02/ 939 03 33
факс: 02/ 925 10 40
www.nestle.bg
ТП КРКА
София 1407, ул. Якубица №19, ет. 4
тел.: 02/ 962 34 50
факс: 02/ 962 35 20
www.krka.biz
СБМ Интернешънъл ЕООД
жк. Младост 4, БП София,
сгр. 2, ет. 3, оф. 301
тел.: 02/ 489 99 30
„ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
София 1766
ж.к. Младост 4,
„Околовръстен път” №265, Хипермаркет Технополис, блокове Д и Е
e-mail: Office.Bulgaria@teva.bg
STADA PHARMA
София 1497, ул. Златен рог №22
ет. 5, оф. 13
тел.: 02/ 962 46 26
www.stada.de
ВАЛМАРК България ЕООД
София 1111, бул. Шипченски проход №9,
ет. 5, офис 11
тел: 02/ 920 90 65
факс: 02/ 920 90 45
www.walmark.eu/bg
Берлин Хеми
София
бул. „Цариградско шосе” №147
тел.: 02/ 965 53 65
факс: 02/ 965 53 66
www.menarini.com
Аксон България ООД
София 1360, ул. Георги Караславов №14А
кв. Обеля, Индустриална зона
тел.: 02/ 819 10 00
факс: 02/ 868 21 53
www.axxon.bg
Монтавит ТП
София 1164, ул. Митрополит Кирил Видински №6-8,
вх. 8, ет. 5, ап. 8
тел./факс: 02/ 866 33 58
www.montavitbg.com
Бул Био
София 1504, бул. Янко Сакъзов №26
тел.: 02/ 944 61 91
факс: 02/ 943 30 75
www.bulbio.com
Химакс Фарма ЕООД
София 1618, ул. Горица №8А
тел.: 02/ 955 52 66
тел./факс: 02/ 955 42 78
www.chemaxpharma.com
Пиер Фабр Дермо-Козметик България ЕООД
Бизнес център Витоша, етаж 8
бул."България" № 49
1404 София, България
www.eau-thermale-avene.bg
Алкон България ЕООД
София 1505, Сердика офиси, бул. "Ситняково" 48, ет. 8
тел.: 02/ 950 15 65, 950 15 66
факс: 02/ 954 97 55
www.alconlabs.com
ТП Шовен Анкерфарм
София 1612, бул. Цар Борис III №25
тел.: 02/ 952 57 09
факс: 02/ 952 57 08
www.ankerpharm.de
Медика
София 1164, пл. Йоан Павел ІІ №1
Офис център България 2000, ет. 2
тел.: 02/ 960 03 30
факс: 02/ 960 03 24
www.medica.bg
MedPharm Group Ltd.
Al. Wojska Polskiego 41/16
01-503 Warsaw, Poland
www.MedPharmGroup.com
radislav.nakov@medpharmgroup.com
тел.: 0883/ 379 053
http://armobg.org/
Намерете адреса на търсеното от вас медицинско заведение,
с помощта на bgmaps.com
bgmaps.comУлици/Адреси
град
улица/жк
№/блок